Novinky

1.5.2021

V letošním roce jsme dokončili investici do centrální kompresorové stanice. Stávající kompresor byl posílen o nový dvoustupňový kompresor s řízením otáček frekvenčním měničem. Součástí dodávky byla i nová sušička vzduchu, filtr a separátor oleje. Dále pak potrubářské práce a dodávka vzduchotechniky. Dodavatel veškerého zařízení a prací vzešel z výběrového řízení a stala se jím společnost ALMiG kompresory. Provozní zkoušky potvrdili, že instalací této moderní technologie došlo k významné úspoře elektrické energie při výrobě stlačeného vzduchu.

10.6.2021

Valná hromada společnosti odsouhlasila investici do nové technologie úpravny kotelní vody. Dodavatel zařízení a stavebních prací vzejde z výběrového řízení. Nová technologie nám umožní přizpůsobit se požadavkům na kvalitu úpravy říční vody a splnit tak přísné požadavky výrobce kotle K3. Předpoklad zahájení prací je čtvrtý kvartál letošního roku.

25.7.2021

Dnes bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatel ETAPY I. nové úpravny kotelní vody. Byly osloveny významné firmy, které se specializují na průmyslové stavby.

4.10.2021

Z výběrového řízení vzešel zhotovitel ETAPY I. nové úpravny kotelní vody. Po podpisu smluvní dokumentace bylo dnes staveniště předáno a práce na díle zahájeny. (ETAPA I. předána a ukončena v 11/2022)

30.6.2022

Byl vybrán zhotovitel ETAPA II. – strojní technologická část, společnost HAKOV a.s. Předpoklad uvedení technologie do provozu 6/2023. 

20.11.2022

Byly zahájeny práce na ETAPA II. 

Budova úpravny vody po rekonstrukci