O společnosti

Společnost ENE20 a.s. je od roku 2015 provozovatelem energetického hospodářství v areálu papíren v obci Větřní. Naším cílem jsou spolehlivé a efektivní dodávky energetických komodit pro výrobní podnik papíren.

Naše společnost se opírá o kapitálově silné partnery což nám umožňuje naplňovat vizi moderní, spolehlivé a inovativní energetiky. S cílem optimalizovat naše výrobní zdroje pro dlouhodobou udržitelnost a efektivitu.

ENE20 a.s. se specializuje na výrobu a rozvod technologické páry, kterou papírny využívají při technologickém vysoušení papíru. Dodávky technologické vody z řeky Vltava pro rozvláknění celuozy, sběrového papíru, výrobu papíru a přidružené ekologické provozy v areálu. Dále pak dodávky stlačeného vzduchu, které jsou produkovány v centralizované kompresorové stanici. A provoz všech trafostanic elektrické energie ve výrobním areálu, přičemž naše energetické hospodářství je připojeno na vedení VVN Lipno – Dasný.

Od roku 2021 jsme rozšířili naši činnost o provozování střediska odpadů v Lověšicích, které se zabývá recyklací stavebních odpadů a likvidací nevyužitelných a dalších odpadů.